jeanine schreurs                research            pilot study

   less more

Hoe kan leven met minder geld bijdragen aan duurzame ontwikkeling? Dat is het centrale thema van het meerjarige, internationale onderzoeksproject less → more. Behalve voor wetenschappelijke kennis over consumptiegedrag is het onderzoeksproject ook opgezet om praktische toepassingen te ontwikkelen voor duurzame consumptiegedrag. De pilot study Consuminderkring is hiervoor bedoeld. De studie is bedoeld om
*de drie pijlers van duurzaamheid (goed financieel beheer, milieuvriendelijk gedrag en persoonlijk welzijn/gezondheid) te toetsen in hun onderlinge samenhang;
*te onderzoeken in hoeverre de Consuminderkring een effectief middel is voor duurzame consumptiegedrag, inclusief armoedebestrijding.

Een Consuminderkring is een kleine groep mensen die regelmatig bijeen komt om elkaar te helpen met consuminderen, dat wil zeggen bewuster en zuiniger omgaan met geld, energie, spullen en het milieu. Het is een educatief middel voor concrete, persoonlijke gedragsverandering en voor ‘empowerment’. In het geval van de pilot study hebben alle deelnemers een laag tot zeer laag inkomen en een laag opleidingsniveau.

De resultaten van de pilot studie laten zien dat deze aanpak werkt. Mensen kunnen na afloop beter budgetteren, hun schulden zijn minder, en ze voelen zich beter opgewassen tegen het leven. Ook houden ze meer rekening met het milieu. De consuminderkring blijkt een effectief middel te zijn voor duurzaamheid en armoedebestrijding.

How can living with less money contribute to sustainable development? This is the central question of the international research project Less → More. Apart of the scientific knowledge about consumer behavior, the study is also designed to develop practical applications for sustainable consumption. As in case of the Consuming Less Circle.

A Consuming Less Circle is a small group of people who regularly meet to help each other to lower their expenses and increase their quality of life. Participants learn each other how to budget in a conscious and frugal way, saving energy and the environment. A Consuming Less Circle thus is a special education programme for concrete, behavioral and personal empowerment.

Results of the pilot study show that the Consuming Less Circle is highly effective to solve personal financial problems and increase the skills and courage of participants to change life for the better.