jeanine schreurs                research            proefschrift

   less more

Living with Less: Prospects for Sustainability
Jeanine Schreurs

Promotie Ondanks het groeiende besef dat een meer duurzame manier van leven noodzakelijk is, geldt minder consumeren nog steeds als een bijzonder lastige optie. Dit proefschrift onderzoekt welke impact minder geld uitgeven heeft op de manier van leven binnen een postmoderne consumptiemaatschappij. Naast een theoretische analyse van 150 jaar consumptie studies, wordt de ontwikkeling van het denken over zuinigheid geschetst vanaf de klassieke oudheid tot het heden.
Kwalitatief en kwantitatief empirisch onderzoek resulteert onder meer in het consumptiegedragsverandering model: het Transformatie Model Leven met Minder. Verder wordt een sociaaleconomisch profiel van Nederlandse downshifters gepresenteerd. Aan de hand van de zogenaamde Triple G van een duurzame levensstijl (Geld, Groen, Gezondheid) worden de resultaten voor duurzaamheid besproken. Tot slot geeft het proefschrift aanbevelingen voor een marketingstrategie om een duurzame levensstijl te bevorderen.
Bekijk ook de stellingen behorend bij het proefschrift.

Het proefschrift is te bestellen voor 17,50 euro (excl. verzendkosten); de prijs per ebook is 8,50 euro.

The unprecedented growth of consumption puts a heavy strain on our environmental resources and aggravates social and economic inequalities. So the costs that come with consumerism and the consumerist lifestyle are rising substantially. Despite the increasing awareness that a more sustainable way of living is needed, yet living with less is generally considered an inconvenient option.
Here lies the starting point of this dissertation that addresses the questions: How do reduced means impact consumer behaviour within the context of consumerism and consumer society? And: How can living with less contribute to sustainability? A multi-disciplinary, integrated research approach has guided the analyses of academic literature and the qualitative and quantitative empirical studies. Results led to the construction of a behavioural change model: the Transformation Model Living with Less, as well as to the categorization of positive and negative experiences of living with less. Further, an extensive profile of Dutch downshifters is presented and the so-called Dutch Triple Gs of sustainable lifestyle is introduced. The dissertation closes with an outline of a marketing strategy for sustainable lifestyle.
See also the propositions pertaining to the dissertation.

You can order a copy of the dissertation for 17,50 euro (excl. shipping costs). The price of the ebook is 8,50 euro.